Vilkår og betingelser
 
 
 


LEVERINGSBETINGELSER
 

Vårt firma leverer hovedsakelig kapitalvarer til næringskunder. Våre nettsider 
er å regne som informasjon og veiledning til våre næringskunder. Vanlig angrerett som netthandel til privatpersoner gjelder derfor ikke her.
Ved salg av kapitalvarer fra vår butikk, e-mail, nettsider, brosjyrer, via telefon, eller basert på tilbud, så er det avtaleretten som gjelder. 


PRISER/FORSENDELSE 
Alle priser er oppgitt eksklusive mva. og frakt, dersom ikke annet er oppgitt. Varene som sendes, sendes for kundens regning og risiko hvis ikke annet er avtalt. 


LEVERINGSTID 
Lagervarer sendes omgående, eller etter avtale. Leveringstider er veiledende. Leveringer direkte fra produsent/hovedlager i inn- og utland, er basert på oppgave fra disse, uten ansvar for selger. Selger er uten ansvar for følgende av force majeure. 


RETUR 
Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Varer som ønskes returnert må være ubrukt og i samme stand som ved levering, og i original emballasje. Returgebyr vurderes i det enkelte tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen belastes omkostninger ved lager og kapitalutgifter inntil gjenstanden kan selges på nytt, minimum beregnes 30 % returgebyr. Spesialbestilte varer eller varer bestilt fra utlandet for levering direkte til kunde, og/eller varer som normalt ikke lagerføres av oss i Norge, tas ikke i retur. REKLAMASJON 
Reklamasjon angående manko i antall kolli, eller skade må skje skriftlig omgående ved varens ankomst, til transportør. Andre reklamasjoner må meldes senest innen utgangen av garantitiden. 


BETALING 
Ved tilfredsstillende kreditt-rating, fakturerer vi varen den dagen den sendes fra vårt lager, 7 dagers betalingsfrist. Foreligger ikke tilfredsstillende kreditt-rating, betales varen før den blir sendt. Dette gjelder også for nye selskap som er under to år. For mindre sendinger benyttes også bedriftspakker eller postoppkravssendinger. 


FORBEHOLD 
Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesum, med eventuelle renter (1,2% pr. mnd.) og omkostninger helt ut er betalt. (Jf. Lov om pant §2 1980 kapittel §3-14 til 3,22). Kjøper skal holde gjenstanden forsikret inntil alle skyldige beløp er betalt. Er det innsigelser til denne avtalen, må dette meddeles omgående for bestillingsvarer, eller før levering av lagervarer.